Szukaj

  • 0

Stary regulamin

REGULAMIN

Informacje o sprzedawcy

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym http://oplotki.shoplo.com/, którego właścicielem jest firma:

PPHU SMERF ANNA STUDZIŃSKA  z siedzibą w PAKOŚCI, ul. Szeroka 1, 88-170 Pakość NIP:5561879937, REGON: 091526270 nr rachunku: Bank Pocztowy 95 1320 1537 0854 8962 3000 0001 Telefon kontaktowy: (+48) 603067123 email: opłotki@wp.pl

Postanowienia ogólne

Osoba, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym http://oplotki.shoplo.com/ nazywana będzie w niniejszym regulaminie Klientem. Każdy Klient ma każdej chwili dostęp do regulaminu poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.

Składając zamówienie klient jednocześnie oświadcza i potwierdza, iż zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług naszego sklepu internetowego i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia.

Oferowany towar

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie wyprodukowane zostały w Polsce.  2. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w sklepie są zmienne i podlega stałej aktualizacji.  3. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towaru bez wad.

Ceny i metody płatności

1. Ceny towarów w sklepie wyrażone są w Złotych Polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).  2. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów wysyłki, które są kalkulowane i podane do wiadomości Klienta przed finalnym zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.  3. Cena prezentowana przy danym produkcie jest wiążąca w momencie złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów podanych w cenniku sklepu, co nie może wpływać na już złożone zamówienia.  4.Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:  - przelewem bankowym  - za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym przed dostawą (Płatności Shoplo -  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. )

-za pomocą płatności kartą : 

* Visa * Visa Electron * MasterCard * MasterCard Electronic * Maestro

Brak otrzymania płatności na rachunek „PPHU SMERF ANNA STUDZIŃSKA ” lub podmiotów pośredniczących w transakcji (Płatności Shoplo) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar. Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

Dokonywanie zamówienia i umowa sprzedaży

1.Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klient), a „ PPHU SMERF ANNA STUDZIŃSKA ” z siedzibą w Pakości.  2. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie w jakiejkolwiek dostępnej formie:  -na stronie sklepu (on-line)  -telefonicznie  -pocztą elektroniczną  3. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Jedynie zamówienia składane telefonicznie i pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 11.00 – 19.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.  4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu poprzez „dodanie” ich do koszyka.  5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu oraz drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia podany w dniach roboczych oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.  6. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.  7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.  8. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, także drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.  9. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą, transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia.

Odbiór i dostawa

1. Termin realizacji zamówienia w sklepie, na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki i jest podany w dniach roboczych. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem.  Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą (od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji wynosi 14 dni roboczych).  Jeśli z jakichkolwiek powodów nie będziemy w stanie dotrzymać terminu dostawy, powiadomimy o tym Klienta i zaproponujemy kontynuację zamówienia z przedłużonym terminem dostawy lub odstąpienie od zamówienia z pełnym zwrotem środków pieniężnych.  2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.  3. Klient ma do wyboru następujące sposoby dostawy:  - odbiór osobisty w Pakości (Szeroka 1) lub Poznaniu (Średnia 12/6), po wcześniejszym umówieniu się  - paczka Poczty Polskiej 

ZWROTY I REKLAMACJE

Zwrot

1. Klient ma prawo zwrotu (odstąpienia od umowy sprzedaży) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócenia towaru w najszybszym możliwym terminie do sklepu. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy (zgłoszenie zwrotu mailowo lub za pośrednictwem poczty), a następnie przysłanie na adres sklepu  zakupionego towaru (nieużywanego i czystego, "pozbawionego zapachu" np. kremy, perfumy). Pieniądze odesłane zostaną w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych na podany przez Klienta numer konta (W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego). Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia.

Adres, na który prosimy odsyłać zwracane produkty:  (OPLOTKI) PPHU SMERF Anna Studzińska  ul. Szeroka 1, 88-170 Pakość

2. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.  3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Produkty zwracane do sklepu są wysyłane na koszt Klienta.  4. Jeśli Klient odstąpi od wykonywania umowy przez sklep, jest on zobowiązany do poniesienia uzasadnionych kosztów poniesionych przez sklep i związanych z realizacją zlecenia Klienta.

Reklamacja

1. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z umową. W przypadku sprzedaży udokumentowanej paragonem reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez wypełnienie formularza „Reklamacja” (wysyłanego przez sklep drogą mailową na życzenie Klienta) oraz odesłanie towaru wraz z ww. formularzem i paragonem przesyłką z potwierdzeniem nadania na adres wskazany na formularzu zwrotu / reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, OPLOTKI (PPHU SMERF Anna Studzińska)  wyśle do Klienta produkt naprawiony w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.  2. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

Zamówienia indywidualne

1. OPLOTKI (PPHU SMERF Anna Studzińska)   umożliwia Klientom składanie zamówień indywidualnych. Rozumie się przez to wszelkie zmiany dokonywane w produktach na życzenie Klienta, jak zmiana koloru, materiału i wymiarów produktów.  2. W przypadku zamówień indywidualnych zgodnie z art. 10.3 ust. 4 Ustawy z dn. 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, ponieważ dokonuje on samodzielnej konfiguracji produktu tworzonego na jego indywidualne potrzeby.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

Dane zbierane podczas transakcji zakupu

Zanim będziesz mógł dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Cię o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz dane dotyczące formy płatności. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Ci zamówionego towaru oraz poinformowania Cię o aktualnym statusie przesyłki. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Dane zbierane automatycznie i wykorzystanie plików cookie ("ciasteczka")

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej lub do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Nasza strona internetowa korzysta z narzędzi analitycznych zbierających dane o ruchu w naszej witrynie za pośrednictwem pliku cookie DoubleClick. Możemy wykorzystywać zebrane dane do prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia reklamy internetowej, np. Google AdSense. Możemy wykorzystywać funkcje Google Analytics, takie jak raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google lub raporty zainteresowań i danych demograficznych.

Jeśli nie chcesz, aby te dane były zbierane, możesz wyłączyć funkcje Google Analytics w swojej przeglądarce korzystając z tego dodatku do przeglądarki.

Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

VOUCHERY PROMOCYJNE

Nie przewidujemy voucherów promocyjnych.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów